Doel

  • Doelstelling: het vergroten van de zelfregie en maatschappelijke participatie van mensen met een communicatieve beperking, ten gevolge van een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, psychische en/of gedragsproblemen en/of chronische ziekte.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van onderzoek naar, en het ontwikkelen en toepassen van audiovisuele communicatie technieken en methodieken binnen methodes/projecten/trajecten/onderzoeken die de communicatieve mogelijkheden en de zichtbaarheid van deze doelgroepen vergroten in onder meer de thuissituatie, zorg, onderwijs en maatschappij.