Want to read in English?

Com in Beeld

Onze doelstellingen
 

  • Het vergroten van de zelfregie en maatschappelijke participatie van mensen met een communicatieve beperking ten gevolge van een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, psychische en/of gedragsproblemen en/of chronische ziekte.
     
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van onderzoek naar, en het ontwikkelen en toepassen van audiovisuele communicatie technieken en methodieken binnen methodes, projecten, trajecten en onderzoeken die de communicatieve mogelijkheden en de zichtbaarheid van deze doelgroepen vergroten in onder meer de thuissituatie, zorg, onderwijs en maatschappij.
     
  • Om taal en communicatie mogelijk te maken worden alle vormen van ondersteunde communicatie ingezet zoals spraakcomputers. Dit wordt mogelijk gemaakt door de unieke samenwerking met AAC-technology Dundee University Scotland, AssitiveWare en RDGKompagne.

Com in Beeld

De stichting Com In Beeld staat voor het vergroten van de zelfregie en maatschappelijke participatie van mensen met een communicatieve beperking.

Onze laatste nieuwtjes ...

De Mega Wandel Marathon 2024

27/05/2024

Crew was zaterdag 25 mei aanwezig tijdens de Mega Wandel Marathon voor het gehandicapte kind in Arnhem. De Mega Wandel Marathon vond plaats in de omgeving van Papendal en was een groot succes!

Walking diner "Heerlijck Hillergersberg"

21/05/2024

Op maandag 13 mei vond er een Walking diner “Heerlijkck Hillergergsberg” plaats van de Lionsclub uit Hillergersberg. Deze startte in de Hillegondakerk en liep langs vier lokale restaurants in de wijk Hilligersberg.

BOOR Studiedag

02/04/2024

Op 28 maart was Com in Beeld aanwezig bij de BOOR studiedag in Delft. Namens BOOR mochten we een sfeerfilmpje maken over de studiedag.  Het was een inspirerende dag, waarop verschillende workshops en presentaties werden gegeven over innovatief onderwijs en ontwikkelingen binnen het onderwijsveld. Ook was er ruimte voor netwerken en kennisdeling tussen de aanwezige docenten en schoolleiders.