Want to read in English?

Com in Beeld

Onze doelstellingen
 

  • Het vergroten van de zelfregie en maatschappelijke participatie van mensen met een communicatieve beperking ten gevolge van een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, psychische en/of gedragsproblemen en/of chronische ziekte.
     
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van onderzoek naar, en het ontwikkelen en toepassen van audiovisuele communicatie technieken en methodieken binnen methodes, projecten, trajecten en onderzoeken die de communicatieve mogelijkheden en de zichtbaarheid van deze doelgroepen vergroten in onder meer de thuissituatie, zorg, onderwijs en maatschappij.
     
  • Om taal en communicatie mogelijk te maken worden alle vormen van ondersteunde communicatie ingezet zoals spraakcomputers. Dit wordt mogelijk gemaakt door de unieke samenwerking met AAC-technology Dundee University Scotland, AssitiveWare en RDGKompagne.

Com in Beeld

De stichting Com In Beeld staat voor het vergroten van de zelfregie en maatschappelijke participatie van mensen met een communicatieve beperking.

Onze laatste nieuwtjes ...

Vacature Coach

12/04/2022

Wij zijn op zoek naar jou!

GGD documentaire "positief"

19/04/2021

De afgelopen periode was voor de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD Rotterdam-Rijnmond de meest indrukwekkendste in haar geschiedenis. Met verschillende GGD’ers werd er teruggekeken op het afgelopen jaar. Hoe beleefden zij de gebeurtenissen, wat blijft ze bij?

Cam on Wheels in de spotlights op NOS

14/04/2020

Op dinsdag 14 april zijn Mascha Legel, Jelle van Kleef en Sara Ekehult Neumann geïnterviewd door de NOS vanwege de vereenzaming van jongeren in thuisisolatie.