Want to read in English?

Com in Beeld

Onze doelstellingen
 

  • Het vergroten van de zelfregie en maatschappelijke participatie van mensen met een communicatieve beperking ten gevolge van een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, psychische en/of gedragsproblemen en/of chronische ziekte.
     
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van onderzoek naar, en het ontwikkelen en toepassen van audiovisuele communicatie technieken en methodieken binnen methodes, projecten, trajecten en onderzoeken die de communicatieve mogelijkheden en de zichtbaarheid van deze doelgroepen vergroten in onder meer de thuissituatie, zorg, onderwijs en maatschappij.
     
  • Om taal en communicatie mogelijk te maken worden alle vormen van ondersteunde communicatie ingezet zoals spraakcomputers. Dit wordt mogelijk gemaakt door de unieke samenwerking met AAC-technology Dundee University Scotland, AssitiveWare en RDGKompagne.

Com in Beeld

De stichting Com In Beeld staat voor het vergroten van de zelfregie en maatschappelijke participatie van mensen met een communicatieve beperking.

Onze laatste nieuwtjes ...

Henny Hogenbijl prijs film 2022 toegekend aan Mascha Legel en Studio Cam on Wheels

16/11/2022

Stichting Com in Beeld / Studio Cam on Wheels werd verrast toen ze op het congres van ISAAC-NF aan het filmen waren. Namens het 'Hogenbijl-fonds' werd er een prijs van €15.000,- uitgereikt aan Stichting Com in Beeld / Studio Cam on Wheels. Dit mooie bedrag zal worden besteed aan een aangepaste productiebus, zodat ze met het gehele productieteam samen op pad kunnen. Een zeer welkome en onverwachtse prijs!

Ministerie van OCW brengt een bezoek aan studio Cam on Wheels

11/10/2022

Er is een mooi gesprek gevoerd met iedereen over wat de studio nog hoopt te bereiken in de toekomst met betrekking tot onderwijs. En wat er in de toekomst nog zou moeten veranderen in het onderwijs in het algemeen.

Mooie respons op aflevering RTL4 "Dit is Holland"

17/10/2022

Het item van "Dit is Holland" is uitgezonden.