Want to read in English?

Com in Beeld

Onze doelstellingen
 

  • Het vergroten van de zelfregie en maatschappelijke participatie van mensen met een communicatieve beperking ten gevolge van een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, psychische en/of gedragsproblemen en/of chronische ziekte.
     
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van onderzoek naar, en het ontwikkelen en toepassen van audiovisuele communicatie technieken en methodieken binnen methodes, projecten, trajecten en onderzoeken die de communicatieve mogelijkheden en de zichtbaarheid van deze doelgroepen vergroten in onder meer de thuissituatie, zorg, onderwijs en maatschappij.
     
  • Om taal en communicatie mogelijk te maken worden alle vormen van ondersteunde communicatie ingezet zoals spraakcomputers. Dit wordt mogelijk gemaakt door de unieke samenwerking met AAC-technology Dundee University Scotland, AssitiveWare en RDGKompagne.

Com in Beeld

De stichting Com In Beeld staat voor het vergroten van de zelfregie en maatschappelijke participatie van mensen met een communicatieve beperking.

Onze laatste nieuwtjes ...

BOOR Studiedag

02/04/2024

Op 28 maart was Com in Beeld aanwezig bij de BOOR studiedag in Delft. Namens BOOR mochten we een sfeerfilmpje maken over de studiedag.  Het was een inspirerende dag, waarop verschillende workshops en presentaties werden gegeven over innovatief onderwijs en ontwikkelingen binnen het onderwijsveld. Ook was er ruimte voor netwerken en kennisdeling tussen de aanwezige docenten en schoolleiders.

Jongerendebat Inclusie

15/02/2024

Op 13 februari vond er bij het Passer College in Rotterdam een debat plaatst. De leerlingen hadden namelijk een debat over wat er beter kan op scholen. Ze hadden het over inclusiviteit voor alle leerlingen en passend onderwijs voor alle leerlingen. Zoals elke debat zijn er verschillende stellingen en die gaan de leerlingen behandelen.

De jaarcompilatie van Stichting Com in Beeld

01/03/2024

Hier ziet u een korte samenvatting van de activiteiten die zijn gedaan door de crew van Studio Cam on Wheels en Stichting Com in Beeld.