Want to read in English?

Achtergrond

Cam on Wheels (CoW) is een initiatief van Stichting Com in beeld, Stichting het Gehandicapte Kind en de Vriendenloterij.

Het project Cam On Wheels is in 2017 gestart als een sociaal initiatief om jongeren met ‘normale’ intelligentie, die een lichamelijke beperking, psychisch probleem of ziekte hebben en daardoor niet of nauwelijks spreken, tijdens en na hun middelbare schoolperiode een kans te bieden om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij.

Cam on Wheels biedt een film- en montageopleiding waarin jongeren leren om verhalen vast te leggen op film en vervolgens te monteren tot mooie (film)verhalen. Films die een waardevolle en zinvolle bijdrage bieden aan de direct betrokkenen en de maatschappij.

Waarom Cam on Wheels?

Volgens CCE zijn er in Nederland naar schatting 60.000 jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar die ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM) hebben met een normale intelligentie (o.a. Cerebrale Parese, stofwisselingsziektes, NAH, autisme of ziekte).

Voor deze jongeren die door ziekte of een motorische beperking een spraak/taal-ontwikkelingsstoornis hebben is een verhaal vertellen, communiceren, contact maken erg moeilijk. Zij willen echter net zo graag als ieder ander vertellen wat hen bezighoudt en meedoen in de maatschappij. Ondersteunde communicatiemiddelen (OC), zoals een spraakcomputer, bieden wel enige uitkomst, maar het voeren van gesprekken en het vertellen van verhalen blijft ook daarmee erg lastig. De communicatie verloopt traag en kost de gebruiker veel energie en maakt interactie met anderen maar heel beperkt mogelijk. Deze jongeren leven daardoor vaak in een sociaal isolement en vinden na afronding van de middelbare school geen geschikte opleiding of werkplek, met alle gevolgen van dien.

Beter communiceren en hierdoor kunnen participeren in de maatschappij met hun eigen talent draagt bij aan de zelfwaardering, het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en de empowerment van deze doelgroep. Cam On Wheels wil het sociale isolement van niet-sprekende jongeren doorbreken, door ze te leren communiceren met Film als ondersteunende communicatie.

Doelstelling van project Cam on Wheels was het realiseren van een duurzaam initiatief waarbij Cam on Wheels na afronding van het project als sociale onderneming kan blijven voortbestaan.

Inmiddels is Cam on Wheels een Rotterdams filmproductiehuis waar jongeren met en zonder beperking professionele filmproducties maken. De crew van Cam on Wheels bestaat uit leerlingen van het speciaal onderwijs van Stichting BOOR en studenten van Grafisch Lyceum Rotterdam.

Samen maken zij onder supervisie van een team van professionele filmmakers en een fotograaf AV-media producties voor allerlei verschillende opdrachtgevers.

De diversiteit van de filmmakers en het inclusieve karakter van Cam on Wheels zorgt voor een bijzondere dynamiek die terug te zien is in de filmproducties die we opleveren; jong, fris en vernieuwend. Cam on Wheels is door zijn opzet, de betrokkenheid van jongeren met en zonder beperking en samenwerking met verschillende professionele filmmakers uniek in zijn soort. Door de openheid en spontaniteit van een jonge professionele crew merken we dat de interviews vaak spontaan en makkelijk lopen.