Want to read in English?

Cam on Wheels & ISAAC

Samenwerking tussen Cam on Wheels & ISAAC.

ISAAC is een internationale vereniging voor ondersteunende en alternatieve communicatie. Zij werken aan het verbeteren van het leven van kinderen en volwassenen die OC gebruiken. De visie van ISAAC is dat OCW wereldwijd erkend, gewaardeerd en gebruikt zal worden. De missie van ISAAC is het bevorderen van de best mogelijke communicatie voor mensen met complexe communicatiebehoeften.

Augmentatieve en alternatieve communicatie (AAC) helpt miljoenen mensen wereldwijd die niet kunnen vertrouwen op hun natuurlijke spraak om te communiceren.

Just start filming