Want to read in English?

De jaarcompilatie van Stichting Com in Beeld

We hebben in 2023 mooie producties mogen maken voor verschillende partijen, mooie lessen mogen verzorgen voor de MVI-leerlingen in samemwerking met de studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam. In deze compilatie ziet u wat we allemaal hebben gedaan als crew zijnde van Studio Cam on Wheels en Stichting Com in Beeld.

We kijken terug op een mooi en waardevol jaar!