Want to read in English?

Jongerendebat Inclusie

Op 13 februari vond er bij het Passer College in Rotterdam een debat plaatst. De leerlingen hadden namelijk een debat over wat er beter kan op scholen. Ze hadden het over inclusiviteit voor alle leerlingen en passend onderwijs voor alle leerlingen. Zoals elke debat zijn er verschillende stellingen en die gaan de leerlingen behandelen.

 

Het is beter dat kinderen geen labels krijgen

De 1ste stelling wordt direct al besproken in het debat. Zoals elke debat wordt een stelling verdedigd of juist bestreden. ‘Als je een label krijgt dat het kan zorgen voor onzekerheid en onbegrip. Zo is het een regulier onderwijs samen met autisten geen goede optie. Door het label weten leraren en hulpverleners beter hoe ze de leerling kunnen ondersteunen en op maat kunnen begeleiden.’

De tegenpartij kwam met argument: ‘Als je autisme hebt hoef je niet per se naar een speciale school. Je gaat alleen naar een speciale school als dat echt nodig is. Daarnaast kunnen reguliere scholen ook passende ondersteuning bieden aan leerlingen met autisme, zoals extra begeleiding, aangepast lesmateriaal en sociale vaardigheidstrainingen. Het is belangrijk om te kijken naar de individuele behoeften en mogelijkheden van de leerling en daar de juiste ondersteuning op af te stemmen. Het is dus niet per definitie nodig om naar een speciale school te gaan als je autisme hebt.’

 

Kinderen die extra hulp nodig hebben, kunnen beter samen bij elkaar in een klas zitten.

De mensen die voor de 2de stelling waren zeiden dit: ‘Door hen in normale klassen te laten zitten, leren ze omgaan met diversiteit en ontwikkelen ze sociale vaardigheden. Deze vaardigheden zijn erg belangrijk voor hun latere leven, want in de echte wereld zullen ze ook te maken krijgen met mensen die anders zijn dan henzelf. Bovendien kan het stimulerend zijn om in een reguliere klas te zitten, omdat ze zich kunnen optrekken aan het niveau en de prestaties van andere kinderen. Als die al in een speciale klas worden geplaats dan wordt het al eigenlijk voor hen bepaald.’

De mensen die tegen te stelling waren zeiden dit: ‘Als je zelf al in een speciale klas hebt gezeten dat het moeilijk is om jezelf uit te drukken of hoe je over bepaalde dingen over nadenkt. Zij leren juist alleen van kinderen die in het algemeen heel rustig zijn. De mensen die druk zijn kunnen namelijk voor zorgen dat de klas verstoord wordt. Dit zorgt voor slechte cijfers. De mensen die rustig zijn kunnen dan betere cijfers halen als ze in aparte klassen worden gezet.’

Hier werd al direct op gereageerd op de mensen die voor de stelling waren. ‘Ooit kom je zo persoon tegen. Als je weet hoe je daarmee om kan gaan, is het beter dan dat je altijd maar hebt geleerd dat je dan altijd afgescheiden wordt van diegene zodat je geen last meer hebt.’

Toch was er een bekrachtiging van de tegen partij. ‘Leerlingen die vier plus vier bijvoorbeeld al begrijpen kunnen aan de leerlingen die twee plus twee niet begrijpen uitleggen wat twee plus twee is. Dit kan dus zorgen voor een samenhangende groep en het kan zorgen voor bevordering van de leerlingen die het niet begrijpen.’

Ten slot kwamen de mensen die voor de stelling waren met een nieuw argument. ‘Ja, dat klopt. Het is belangrijk dat iemand die hulp nodig heeft bij het begrijpen van iets, geholpen wordt door een deskundige die de juiste kennis en ervaring heeft om de persoon te ondersteunen. Op die manier kan de hulp effectiever zijn en kan de persoon beter geholpen worden dan wanneer een leerling probeert te helpen zonder de juiste achtergrond en vaardigheden. Het is belangrijk om te zorgen dat de hulp die geboden wordt van goede kwaliteit is, zodat de persoon echt geholpen wordt en zijn begrip verbeterd kan worden.’

 

Afloop na het debat

Het debat heeft dus niet alleen geleid tot een actieve deelname van alle leerlingen, maar heeft ook bijgedragen aan een bredere kijk op onderwerpen en het belang van passend onderwijs benadrukt. Dit laat zien dat debatteren niet alleen een effectieve manier is om meningen te uiten en standpunten te verdedigen, maar ook om te leren luisteren naar anderen en open te staan voor verschillende perspectieven. Het is mooi om te zien dat dit debat zoveel positieve impact heeft gehad op de leerlingen.

KoersVO Jongerendebat over inclusie