Want to read in English?

Ministerie van OCW brengt een bezoek aan studio Cam on Wheels

Op maandag 10 oktober 2022 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bezoek gebracht aan studio Cam on Wheels. Een enthousiaste beleidswerker was onder de indruk van het passend onderwijs en de samenwerkingen met stichting Boor, Grafisch Lyceum Rotterdam, voor het SO/ VSO en (potentiële) thuiszitters. Ook de doorlopende leerlijn digitale beeldgeletterdheid en het MVI-profiel met doorstroommogelijkheden naar GLR -MBO triggerden nieuwe ideeën.

Er is een mooi gesprek gevoerd met iedereen over wat de studio nog hoopt te bereiken in de toekomst met betrekking tot onderwijs. En wat er in de toekomst nog zou moeten veranderen in het onderwijs in het algemeen.

Het was een mooi en bijzonder bezoek!

Fotobron: iPhone Mascha Legel