Want to read in English?

Onderwijs

Digitale beeldgeletterdheid (Audiovisueel-media onderwijs)

 

Communicatie is een belangrijke voorwaarde van intra-persoonlijke vaardigheden waarmee jongeren in staat worden gesteld om ’wendbaar en weerbaar’ te zijn op school en in het maatschappelijk verkeer (OCW, 2014).

Communicatieve vaardigheden zijn nodig om zelfstandig te kunnen handelen in afstemming met de omgeving. Voor een groot aantal kinderen en jongeren in het speciaal en reguliere onderwijs is communicatie een uitdaging. Taalachterstand, autisme, ADHD, NAH en een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke beperking zorgen er voor dat communicatie niet meer ‘vanzelf’ gaat.

Audiovisuele digitale communicatievaardigheden (digitale beeldgeletterdheid) kunnen bijdragen aan een oplossing, het is de ‘nieuwe’ taal van kinderen en jongeren. Door kinderen en jongeren binnen het onderwijs, in de klas toegang te bieden tot nieuwe communicatietechnologieën en hun digitale beeldgeletterdheid te verbeteren ontstaat er meer zelfvertrouwen, verbinding en herkenning, en wordt het onderscheidt op basis van beperkingen, o.a. door communicatie doorbroken.

Vanuit dit gedachtegoed zijn Stichting Com in Beeld, Stichting BOOR en Grafisch Lyceum Rotterdam VMBO en MBO in 2019 de samenwerking aangegaan m.b.t. aanbieden van AV-onderwijs aan leerlingen uit het speciaal onderwijs.

Productiehuis Cam on Wheels

Het AV-onderwijs wordt geboden vanuit ons filmproductiehuis ‘Cam on Wheels’.

Hier krijgen jongeren, met en zonder beperking, tijdens en na hun schoolperiode een kans om zich te ontwikkelen op Audiovisueel (vak)gebied.

De jongeren leren het audiovisuele vak in de dagelijkse praktijk van filmproductiehuis Cam on Wheels, waarin zij onder begeleiding van professionals samenwerken met AV-studenten van Mbo’s. Naast het geven van vakinhoudelijke onderwijs werken we bij Cam on Wheels ook aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden.

De jongeren leren om verhalen vast te leggen op film en vervolgens te monteren tot mooie (film)producties. Film maken biedt deze jongeren een ‘tool’ tot communicatie en een mogelijkheid om zichzelf te laten zien door hun visuele talent in te zetten als cameraman/vrouw, editor en/of als regisseur. De jongeren worden opgeleid tot filmmaker, fotograaf, vlogger en/of film editor; audiovisueel specialist. Dit vergroot de kansen op doorstroom naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.

MVI-profiel

Jongeren in het derde en vierde jaar van het VMBO hebben de mogelijkheid de keuzevakken van profiel Media Vormgeving en ICT (MVI) te volgen bij Cam on Wheels. Dit wordt aangeboden in samenwerking met Grafisch Lyceum in Rotterdam en leidt tot een vmbo-diploma. 

Jongeren met onderwijsachterstand

Jongeren die aanvullend onderwijs nodig hebben of dreigen uit te vallen zijn ook welkom bij Cam on Wheels. Zij gaan aan de slag als cameraman/vrouw en/of editor en volgen daarnaast onderwijs op “hun” school. Het doel is dat zij binnen het reguliere onderwijsprogramma actief blijven, middels de ondersteuning vanuit Cam on Wheels. Door hen als AV-professional in te zetten geven we hun een onderwijs en ontwikkel/verwerkingsruimte en hopen hun hiermee te coachen om mee te (blijven) draaien in het schoolprogramma.

Door een nauwe samenwerking tussen Cam on Wheels en het schoolteam bieden we een passend individueel programma waarmee we de leerling digitaal geletterd-vaardigheden aanreiken en persoonlijk coaching bieden waarmee de kans op (vervolg)onderwijs, arbeidstoeleiding en maatschappelijke participatie wordt vergroot.

Cam on Wheels Audiovisueel onderwijs op scholen

Naast onderwijs binnen ons eigen filmproductiehuis biedt Cam on Wheels audiovisueel-media onderwijs/digitale geletterdheid aan op SO/PO/VO/VSO scholen. Zo wordt o.a. de Film als Ondersteunde Communicatie (FaOC) lesmethode Mijn Film, Mijn Verhaal, gelieerd aan de SLO-leerlijn en CED leerdoel Mondelinge Taalvaardigheid, binnen een lesprogramma aangeboden aan verschillende scholen. Deze methode is ontwikkeld aan de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met o.a. de BOOR scholen.

Hulpmiddelen

Voor jongeren met lichamelijke beperkingen heeft Cam on Wheels de juiste hardware en software in huis om het AV-programma te kunnen volgen. Met behulp van een statief verbonden aan hun rollator of rolstoel zijn zij in staat om zelfstandig te filmen. De optimale configuratie van benodigde middelen zal per individuele deelnemer verschillen en worden vastgesteld.  Een rolstoel kan als ‘rijdend statief’ door een cameraman/vrouw goed worden bediend.