Want to read in English?

Onderzoek

Stichting Com in Beeld ondersteunt het promotie-onderzoek van drs. Mascha Legel met de titel: Film as Observable Communication

De centrale onderzoeksvraag luidt alvolgt:

Wat is het effect van de narrative discourse interventie FaOC  op de communicatieve vaardigheden, en hier opvolgend het effect op de mondelinge (i.c. expressieve) taalvertelvaardigheid, van kinderen en jongeren die niet, nauwelijks of zeer moeilijk verstaanbaar spreken?

Het onderzoek vindt plaats aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Behavioural Science Institute (B.S.I); leerstoel, de leerstoel “Perception and Action Problems”, de leerstoel Ondersteunde Communicatie en Dundee University.

Doelstelling

Het onderzoek evalueert, ontwikkelt en draagt over de methodiek ‘Film als middel voor Ondersteunde Communicatie (FaOC)’ voor kinderen en jongen die door een motorische beperking, autisme-spectrum-stoornis, NAH of ziekte niet (goed) in staat zijn om zich in spraak uit te drukken. FaOC is ontwikkeld ter ondersteuning en verbetering van de communicatieve competenties (i.c. de expressieve taalvaardigheid, gespreksvaardigheid) van de kinderen/jongeren en hun gesprekspartners.

De effectiviteitstudie onderzoekt in welke mate de inzet van FaOC leidt tot verbetering communicatie, participatie, en vervolgens mondelinge (i.c. expressieve) taalvaardigheid van de doelgroep en hun partners, door onderzoek te doen naar verhalen vertellen en conversaties (gestuurd door opdrachten en taken uit de doorlopende leerlijn mondelinge/expressieve taal-vertelvaardigheid).

Onderzoeksvragen

In het evaluatie onderzoek willen we aantonen dat de kinderen na het ‘narrative discourse interventie” programma met FaOC’, waarbij FaOC wordt ingezet als interventie, communicatief competenter, vertelvaardiger en gespreksvaardiger zijn dan na de interventie zonder FaOC.

Ondersteunde communicatie

Om taal en communicatie mogelijk te maken worden alle vormen van ondersteunde communicatie ingezet zoals o.a. ook spraakcomputers. Dit wordt mogelijk gemaakt door de unieke samenwerking met AAC-technology Dundee University Scotland, AssitiveWare en RDG Kompagne.

Praktijk en onderzoek

Flankerend aan de effectiviteitsstudie loopt het praktijkproject ‘Mijn Film, Mijn Verhaal’. Dat praktijkproject ontwikkelt de lesmethode “Mijn Film, Mijn Verhaal” voor de doorlopende leerlijn Taal. Deze samenwerking tussen praktijk en wetenschap biedt de praktijk-kennis aan de wetenschap en de kennis uit de wetenschap wordt direct toegepast in de praktijk.

Samenwerking met Dundee University Scotland, Mascha Legel en Christopher Norrie als externe medewerkers.

www.beweginginzicht.nl/
www.ocleerstoel.nl
Dundee AAC Research Group

Onderzoeksteam: 

  • Mascha Legel
  • Prof. Dr. Bert Steenbergen
  • Prof. Dr. Hans van Balkom
  • Prof. Dr. Annalu Waller
  • Prof. Dr. Gloria Soto
  • Dr. Christopher Norrie
  • Dr. Nicola Grove
  • Dr. Ronald Spanjers
  • Dr. Stijn Deckers

Onderzoek

Wat is het effect van de “narrative discourse interventie” met FaOC op mondelinge (i.c. expressieve) taal-/vertelvaardigheid (een component van communicatieve competentie) van de kinderen en jongeren met een motorische beperkingen die niet, nauwelijks of zeer moeilijk verstaanbaar praten en ook geen/moeilijk gebaren(taal) kunnen gebruiken door hun motorische beperking (spasticiteit)?