Want to read in English?

ANBI

Stichting Com in Beeld is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor de ANBI status is stichting Com in Beeld verplicht om op deze pagina bepaalde gegevens te publiceren.

 

Praktische informatie

 

Beloningsbeleid

  • De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden anders dan een eventuele reis- en onkostenvergoeding.
  • Overige vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding en een reiskostenvergoeding binnen de daartoe door de belastingdienst opgegeven maxima.
  • Stichting Com in Beeld volgt in de salariëring van haar medewerkers de CAO Sociaal Werk. Ook de beloning van een eventuele directeur is gebaseerd op deze CAO. Hiermee blijft de beloning ruim onder het gestelde in de Wet Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
  • Inhuur van ZZP’ers gebeurt tegen een marktconforme tariefstelling.